Sezona 2017/2018

Pravidla pro nominace na utkání/turnaje:
 
  1. absolvovaní minimálně dvou týmových tréninků v týdnu
  2. v případě neomluvené účasti na týmovém tréninku (netýká se dobrovolných tréninků DDHT) či dvou pozdních příchodů na týmový trénink (opět se netýká DDHT) - nebude hráč/hráčka nominován(a) na utkání
  3. v případě neplnění tréninkových povinností, nedostatečné snahy či VÝRAZNĚ nedostačující výkonnosti s ohledem k parametrům žákovské soutěže nebude hráč/hráčka nominován(a) na utkání 
Je zcela pochopitelné, že ne vždy je úplně možné dodržet především pravidla v bodech 1 a 2, proto specifické či nenadálé potřeby/požadavky lze vždy individuálně řešit na osobní schůzce s hlavním trenérem, který si Vás rád vyslechne. 
 
Pochopte však, prosím, zároveň, že přípravkové kategorie mohly svým způsobem fungovat i jako "kroužek", nicméně v žákovských kategoriích to již není dost dobře možné a trenéři potřebují pro co nejkvalitnější práci s hráči také vhodné podmínky. 

Děkujeme za pochopení!