Členské příspěvky pro sezonu 2017/20178

24.05.2017 17:51

Dle zprávy z kanceláře klubu informuji o následujícím systému pro novou sezonu 2017/2018:

 

Od této sezóny bude nastaven následující systém: vždy ke dni splatnosti vyjede paní Hájková seznam hráčů, kteří uhradili. V případě, že někdo neuhradí, bude vyzván, aby bezodkladně doložil, že uhradil (může se stát, že se platba nezaevidovala nebo poslala na jiný účet apod.) Pokud se tak nestane, nebude hráči umořněn do uhrazení trénink. Lhůta na doložení nebo uhrazení je 5 dní po splatnosti. Děkujeme za pochopení.

 

Veškeré informace o výši a způsobu úhrady členských příspěvků naleznete zde.