Členské příspěvky

Členské příspěvky na sezónu 2018/2019 jsou stanoveny ve výši 8.000,- Kč.

 

Výše členských příspěvků činí od nové sezóny (U14 - U11) 8.000,- Kč. 

Tato částka je rozdělena do 4 plateb po 2.000,- Kč a to k 31.5.2018, k 31.8.2018, 30.11.2018 a k 31.1. 2019.


U sourozenců platí vzorec : Nejstarší sourozenec 100%, druhý nejstarší 50%, další sourozenci 0.

 

Členské příspěvky se hradí pouze převodem

Platba členských příspěvků  přímo na účet klubu : 124248892/0300, do poznámky příjemce napište příjmení a jméno a kategorii v která hráč hraje (2007), do variabilního symbolu číslo 2007 (info viz. vedoucí). Prosím o nahlášení vedoucímu týmu, kdo již takto uhradil. 

Příklad:

Částka: 2.000,-Kč

Na číslo účtu: 124248892

Kód banky: 0300

Datum splatnosti: dle rozpisu výše 

Konstantní symbol: 0008

Variabilní symbol: 2007

Poznámka pro příjemce: Novák Karel 2007